POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
Vlahe Paljetka 2, 43 000 Bjelovar, tel.: +385 43 270 111

Ured načelnika

U Uredu načelnika obavljaju se poslovi zakonitosti postupanja, analitički poslovi te poslovi odnosa s javnošću.
 

Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.

 

Poslovi zakonitosti postupanja primarno se odnose na ocjenu  zakonitosti postupanja i zakonitosti primjene policijskih ovlasti u svakodnevnom radu policijskih službenika svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave. Ovdje se zaprimaju i obrađuju predstavke i prijave građana na rad policijskih službenika u slučajevima kad građani smatraju da su postupanjem policijskih službenika povrijeđena neka njihova prava, odnosno, kad su policijski službenici svojim postupanjem prekoračili policijske ovlasti pa se građane u zakonskom roku od 30 dana obavještava o utvrđenom i poduzetom.

Analitički poslovi odnose se na praćenje, proučavanje te analizu sigurnosnih pojava i procesa, kao i pojavnih oblika i uzroka u svim područjima kriminaliteta, ali i ostalih poslova policije. Osim toga izrađuju se cjelovite analize, informacije i pregledi, a odnose se na razdoblja od jednog tjedna pa sve do izrade godišnjih izvješća.

 

Poslovi  odnosa  s  javnošću  uključuju  organizaciju  kontakata  s  predstavnicima  medija,  složenije  poslove informiranja, odnosno, poslove pripreme informacija, analize pitanja i izvješćivanja medija te ostale poslove vezane za odnose policije i javnosti.
 

 

Glasnogovornik Policijske uprave je Dražen Medved, mag.oec..    


 


Tel.: +385 43 270 307
Faks: +385 43 270 290
E-mail: bjelovarsko-bilogorska@policija.hr , dmedved@mup.hr

 

            Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 15 sati, predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.