POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
Vlahe Paljetka 2, 43 000 Bjelovar, tel.: +385 43 270 111
bjelovarsko-bilogorska uprava > O nama > Služba zajedničkih i upravnih poslova

Služba zajedničkih i upravnih poslova

U Službi se obavljaju pravni i kadrovski, materijalno-financijski, upravni i poslovi tehnike, a u sklopu Službe nalazi se i pisarnica te Inspektorat unutarnjih poslova.

Služba obavlja poslove u vezi rješavanja imovinskopravnih odnosa policijske uprave te izrađuje upravne akte u vezi radnih odnosa djelatnika policijske uprave. Izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe. Obavlja računovodstvene poslove, razrađuje financijski plan uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba, skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme te razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe policijske uprave.
Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama uprave, a također obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

 
Radom Službe upravlja voditelj/ca.