POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
Vlahe Paljetka 2, 43 000 Bjelovar, tel.: +385 43 270 111
bjelovarsko-bilogorska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Bjelovar

Policijska postaja Bjelovar

Mjesto : Bjelovar
Adresa: Vlahe Paljetka 2

Telefon: 043/270 111;  270 134

Faks: 043/270 235                       

                                                   

 

Policijska postaja Bjelovar je postaja druge kategorije i nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske.

Područje Policijske postaje Bjelovar teritorijalno je podijeljeno na četiri područna sektora, od kojih prvi i drugi područni sektor pokrivaju grad Bjelovar i dio njemu pripadajućih naselja. Treći sektor obuhvaća dio naselja koja pripadaju gradu Bjelovaru, te općine Kapela, Rovišće i Zrinski Topolovac. Četvrti sektor obuhvaća dio naselja koja pripadaju gradu Bjelovaru, te općine Veliko Trojstvo, Šandrovac, Severin, Nova Rača i Velika Pisanica. To područje pokriva ukupnu površinu od 732 km² sa pripadajućih 115 naselja u kojima prebiva 63 110 stanovnika što predstavlja gustoću naseljenosti od 86,2 stanovnika/km².

Pretežiti dio terena je ravničarski kraj, osim sjeveroistočnog dijela Policijske postaje Bjelovar, koji obuhvaća obronke Bilogore, čiji najveći vrhovi su Rajčevica (309 m) i Bilo (294 m). Cijelo područje  postaje ispresjecano je cestovnom mrežom od 652,5 km, od čega je 57,7 km državnih cesta, a ostalo obuhvaćaju županijske i lokalne ceste.

Zbog bolje suradnje s građanima otvoren je “Informativni centar za prevenciju“ u Bjelovaru na Trgu E. Kvaternika 2, otvoren 4. srpnja 2006. godine. Radno vrijeme Informativnog centra za prevenciju je svakodnevno, od ponedjeljka do subote u vremenu od 9 do 13 sati, a osnovne smjernice djelovanja su: prevencija, sigurnost, samozaštita i komunalni red.

Na području Policijske postaje Bjelovar nalazi se Općinsko i Županijsko državno odvjetništvo, Zatvor Bjelovar, Općinski i Županijski sud, Opća bolnica Bjelovar, autobusni i željeznički kolodvor, niz odgojno obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole, te fakultet), Muzej i Državni arhiv, zatim niz bankarskih i novčarskih ustanova, te niz ugostiteljskih objekata).

U Policijskoj postaji Bjelovar djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, intervencija prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i dr. poslova u postupanju prema stranim državljanima.

Kriminalistička policija provodi mjere i radnje s ciljem pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kd, zatim rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zlouporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delikvencije i kaznenopravne zaštite djece i maloljetnih osoba).

 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Veseljko Ravenščak.