POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
Vlahe Paljetka 2, 43 000 Bjelovar, tel.: +385 43 270 111

Policijska postaja Čazma

Policijska postaja Čazma

Mjesto: Čazma
Adresa: Milana Novačića 3
Telefon: 043/270 510; 043/270 539
Faks: 043/270 517

 

Policijska postaja Čazma obuhvaća područje Grada Čazme, te Općina Štefanja i   Ivanske, pokriva površinu od oko 455 kilometara kvadratnih s ukupno 58 naselja i to: 

Grad Čazma, sa sjedištem u Gradu Čazma, zatim naselja Andigole, Bosiljevo, Bojana, Cerina, Dapci, Dereza, Donji Draganec, Gornji Draganec, Donji Dragičevci, Gornji Dragičevci, Donji Lipovčani, Gornji Lipovčani, Donji Miklouš, Gornji Miklouš, Grabik, Grabovnica, Komuševac, Marčani, Martinac, Milaševac, Novo Selo, Općevac, Palančani, Pavličani, Pobjenik, Pobrđani, Prnjarovac, Prokljuvani, Sovari, Suhaja, Vrtlinska, Vučani, Siščani, Vagovina i Zdenčec, Općina Štefanje, sa sjedištem u mjestu Štefanje, te naselja Blatnica, Starine, Daskatica, Donja Šušnjara, Gornja Šušnjara, Laminac, Narta i Staro Štefanje. Općina Ivanska, sa sjedištem u mjestu Ivanska, te naselja Babinac, Donja Petrička, Đurđic, Gornja Petrička, Križic, Rastovac, Samarica, Srijedska, Stara Ploščica, Utiskani, Kolarevo Selo i Paljevine.

Na području Policijske postaje Čazma, u gore navedenim mjestima nalazi se ukupno 4 866 kućanstava i prebiva ukupno oko 14 536 stanovnika. Na području Policijske postaje nalaze se dvije državne ceste i to: D-43 u dužini 30,8 km koja se proteže od mjesta Narte, od mosta rijeke Česme, gdje ujedno i graniči sa policijskom postajom Bjelovar, do završetka mjesta Dapci gdje policijska postaja Čazma graniči sa PU zagrebačkom, odnosno sa policijskom postajom Ivanić Grad, D-26 u dužini 21,4 km, koja se proteže od mjesta Gornji Dragičevci gdje graničimo sa policijskom postajom Vrbovec PU zagrebačke, preko Grada Čazme, mjesta Donji Miklouš, te jednim dijelom kroz šumu zvanu "Garjevica" do mjesta Šimljanik, gdje graničimo s područjem policijske postaje Garešnica.

Na području Policijske postaje Čazma također se nalaze i županijske ceste u dužini 87,8 km kao i lokalne ceste u dužini 188 km.

Na postajnom području nalazi se: Ispostava Doma zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije,  Ambulante Štefanje i Ivanska, autobusni kolodvor, nekoliko bankarskih i novčarskih ustanova, tri Osnovne škole, sa niz područnih škola, Srednja škola s više smjerova, niz trgovina i ugostiteljskih objekata.

U Policijskoj postaji upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenom i zamjenom osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registracijom vozila, poslovima u svezi nabavke i registracije oružja, državljanstva i poslovima sa strancima. 

U Policijskoj postaji Čazma djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija. Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.  

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencija, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.

Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela, te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta.
    

Policijskom postajom rukovodi načelnik Mirko Cindrić.

Načelnik PP Čazma Mirko Cindrić