POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
Vlahe Paljetka 2, 43 000 Bjelovar, tel.: +385 43 270 111

Policijska postaja Daruvar

Policijska postaja Daruvar
Mjesto: Daruvar
Adresa: Petra Preradovića 9, DARUVAR
 
Telefon: 043/270 628, 043/270 639
Faks: 043/270 641
 
 

Policijska postaja Daruvar kao postaja treće kategorije u sklopu PU bjelovarsko-bilogorske nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno u jugoistočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije i pokriva područje grada Daruvara te općina Sirač, Dežanovac, Končanica i Đulovac. Graniči sa PU požeško-slavonskom na jugu, PU virovitičko-podravskom na istoku, PP Grubišno Polje na sjeveru i PP Garešnicom na zapadu.

Policijska postaja Daruvar je mješovita policijska postaja koja na području svoje nadležnosti obavlja poslove temeljne i kriminalističke policije te upravnih poslova. Teritorijalno područje PP Daruvar podijeljeno je na dva teritorijalna sektora, dok je grad Daruvar podijeljen na tri kontaktna područja.
 
Policijska postaja Daruvar pokriva ukupnu površinu od oko 584,4 km2 sa pripadajućim 71 naseljem u kojima je prema podacima Državnog zavoda za statistiku o popisu stanovništva, kućanstva i stanova 31.03.2001. godine ukupno popisano 8 830 kućanstava i 25 608 stanovnika.

Najveći broj stanovnika živi na području grada Daruvara, ukupno 13 243, zatim na području općine Đulovac
3 640 stanovnika, na području općine Dežanovac 3 355 stanovnika, općine Končanica 2 824 stanovnika, te općine Sirač 2 546 stanovnika.

Prema nacionalnoj strukturi, od ukupnog broja stanovnika 60,17 posto su Hrvati, 19,15 posto Česi, 13,59 posto Srbi i 7,9 posto ostali.

Uz temeljne policijske poslove (zaštite života i sigurnosti građana, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, nadzora i upravljanja cestovnim prometom i drugih poslova određenih zakonom) koje obavljaju policijski službenici kroz rad temeljne i kriminalističke policije, u Policijskoj postaji se obavljaju i poslovi s građanima kroz rad službenika–referenata za osobne iskaznice i prijavništvo, putovnice, vozače i vozila, oružje, strance i državljanstvo.   


Policijskom postajom rukovodi načelnik Dalibor Čajsa.