POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
Vlahe Paljetka 2, 43 000 Bjelovar, tel.: +385 43 270 111
bjelovarsko-bilogorska uprava > Policijske postaje > Postaja prometne policije Bjelovar

Postaja prometne policije Bjelovar

Korisni linkovi:
Postaja prometne policije Bjelovar

Mjesto: Bjelovar

Adresa: Vlahe Paljetka 2
Telefon: 043/270 286;  270 287
 Fax: 043/270 380
 

Postaja prometne policije Bjelovar teritorijalno djeluje na području Grada Bjelovara te općina: Kapela, Rovišće, Zrinski Topolovac, Veliko Trojstvo, Nova Rača, Velika Pisanica, Šandrovac i Severin pokrivajući površinu od 730 km2.

Postajno područje obuhvaća 64,6 km državnih cesta, 207 km županijskih cesta i 201,4 km lokalnih cesta.

Osnovna zadaća Postaje prometne policije Bjelovar je briga o sigurnosti cestovnog prometa te ostali zadaci iz djelokruga rada Ministarstva unutarnjih poslova. 
 
Upravljanje prometom na cestama

Cilj je upravljanja prometom, koji obavljaju policijski službenici, osiguranje što bolje protočnosti i sigurnosti cestovnog prometa, održavanje normalnih tokova javnog gradskog i individualnog prometa, odnosno,preusmjeravanja prometa. Upravljanje prometom može biti svakodnevno i povremeno. Svakodnevno upravljanje prometom obavlja se neposredno tjelesnim upravljanjem u vrijeme najvećih prometnih opterećenja (prometne špice), a povremeno se upravlja prometom u vrijeme izvođenja opsežnih radova na cestama, održavanja sportskih manifestacija (automobilističke, motociklističke, biciklističke utrke, te atletske utrke građana i sportaša), kao i tijekom raznih kulturnih manifestacija kada dolazi do većih poremećaja u prometu.

Već dulji niz godina na postajnom području djeluje s radom Prometna jedinica mladeži koja je tijekom ljetnih mjeseci angažirana na nadzoru i upravljanju prometom na području Grada Bjelovara, a čine je učenici srednjih škola koji nisu mlađi od 16 godina. Pripadnici Prometne jedinice mladeži rade u dvije smjene, ujutro i poslijepodne i svakodnevno na otpremi službe dobivaju konkretne zadatke s ciljem poboljšanja protočnosti prometa.
 
Nadzor prometa na cestama

Radi postizanja što boljeg nadzora prometa, područje Postaje prometne policije Bjelovar svakodnevno je tijekom 24 sata pokriveno auto-ophodnjama, a povremeno (u ljetnim mjesecima) i moto-ophodnjama. Svakodnevne aktivnosti policijskih službenika usmjeravaju se, sukladno vremenu i prostoru, na prometno najugroženije prometnice i raskrižja. Pod prometom ugroženošću podrazumijevaju se: intenzitet prometa, broj prometnih nesreća te tehničke karakteristike prometnice, odnosno, raskrižja.

Uz redovne zadatke nadzora i upravljanja prometom, policijski službenici angažiraju se i za provođenje određenih akcija u prometu, u skladu s obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Vlade RH. Ciljane akcije usmjerene su na prekršaje koji najčešće dovode do najtežih prometnih nesreća, a njihov je cilj postizanje povoljnijeg sveukupnog stanja u cestovnom prometu.  

 
Očevidi cestovnih prometnih nesreća

Policijski službenici Postaje prometne policije Bjelovar, uz nadzor i upravljanje prometom na cestama, obavljaju i očevide prometnih nesreća. Očevidi se vrše kod prometnih nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba kao i kod prometnih nesreća s materijalnom štetom koje su dojavljene od strane sudionika tih nesreća.

O izvršenim očevidima prometnih nesreća sačinjavaju se Zapisnici, a zainteresirane stranke informacije o zapisnicima prometnih nesreća mogu dobiti radnim danom u vremenu od 08.00 do 15.00 sati na broj telefona: 043/270 287.

 

Postajom rukovodi načelnik Dalibor Milković.