POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
Vlahe Paljetka 2, 43 000 Bjelovar, tel.: +385 43 270 111
bjelovarsko-bilogorska uprava > Dokumenti > Provjerite je li izrađena Vaša putna isprava

Provjerite je li izrađena Vaša putna isprava

 
Građani koji su predali zahtjev za izradu putne isprave u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj, 
Odsjeku za upravne poslove, ukoliko žele, mogu kod podnošenja zahtjeva ostaviti broj mobilnog uređaja 
na koji će dobiti SMS poruku o izrađenoj putnoj ispravi ili nazvati na broj telefona 043/270 335.